Fiskebåten Edit KN18 Karlshamn

Edit-tillbaka i sin ungdoms vatten

Slipen i Väggahamnen,Karlshamn

Väggaslipen

 

Kapaciteten är upp till 100 ton.

Slipen ägs av Karlshamns Kommun men drivs av Vägga Fiskhamnsförening.

Slipen finns på östra sidan av Vägga fiskehamn.

Där har sliptagits alla sorters fartyg, fiskebåtar, statsfartyg, lotsbåtar, bogserbåtar

och fritidsbåtar och står öppen för alla som har behov av slip.

 

Kontakt:

Johan Rylander    0768070478

Tonni Johansson   0733805530

Bengt Svensson   0706319961

 

 

 

Avgifter

 

Upp till 10 meters längd Upptagning och sjösättning 1 500 SEK

 

 

Från 10 meter till 15 meter Upptagning och sjösättning 2 000 SEK

För denna kategori tillkommer 100 SEK per meter. (12 meter kostar alltså 2 200 SEK)

 

 

Mervärdesskatt tillkommer för fartyg mindre än 12 x 4 meter (Skepp)

 

 

Dagavgiften, för båda längdkategorierna, är 175 SEK och betalas även för upptagnings- och sjösättningsdagen.

 

 

Fri tillgång till elektricitet, vatten och högtryckstvätt.

 

 

Mindre slipen

 

Upptagning och sjösättning kostar 700 SEK

Ingen dagavgift. Kapacitet upp till 4,5 ton.

 

Fri tillgång till elektricitet och vatten. Högtryckstvätt sköts av behörig personal.

 

 

Observera att för båda anläggningarna gäller följande:

 

  1. Haverist är prioriterad om slipliggande fartyg kan sjösättas utan risk.

  2. Båtens besättning/ägare skall bistå vid upptagning och sjösättning.

  3. Slipägaren och dess personal friskriver sig från allt ansvar under tiden

slipen brukas av hyresgästen och denne skall ha giltig ansvars- och sak-

försäkring som täcker skador på egna fartyget såväl som skadestånds-

anspråk som kan riktas mot denne.